Regulamin urodzin

REGULAMIN URODZIN

Przyjęcie urodzinowe jest organizowane w jednej z salek urodzinowych (Miasteczko lub Kolorowe kredki). Salę należy wybrać w dniu rezerwacji.

Termin przyjęcia urodzinowego można zarezerwować osobiście lub telefonicznie.

Organizacja przyjęcia urodzinowego zostaje uruchomiona po wpłaceniu zadatku(100 zł.).

Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do: 

  •  3 dni o ile rezerwowany termin jest odległy na co najmniej 12 dni
  •  1 dnia w przypadku, gdy rezerwowany termin jest krótszy niż 12 dni

Wpłacany zadatek dotyczy konkretnego terminu i nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu bez utraty zadatku jest możliwa tylko wtedy, gdy do imprezy urodzinowej pozostało minimum 12 dni.

Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniamy oddzielną salkę urodzinową. Salka urodzinowa jest do wyłącznej dyspozycji Dziecka i jego Gości.

Bajka Cafe zastrzega sobie prawo do urządzenia drugich urodzin w innej sali urodzinowej, o ile Rodzice nie wykupili opcji pojedynczych urodzin (płatne razem z zadatkiem). Rezygnacja z opcji pojedynczych urodzin jest możliwa tylko wtedy, gdy do imprezy urodzinowej pozostało minimum 12 dni.

Przed urodzinami Jubilat wraz z rodzicami przybywa do salki najwyżej 30 minut wcześniej.

Urodziny trwają 3 godziny licząc od godziny ustalonej przy rezerwacji. Przedłużenie czasu musi być uzgodnione z personelem Bajka Cafe i wiąże się z dodatkową opłatą.

W ramach opłaty zgodnej z cennikiem w przyjęciu urodzinowym może brać udział maksymalnie

20 dzieci. Większa liczba dzieci musi być uzgodniona z personelem Bajka Cafe w dniu rezerwacji i wiąże się z dodatkową opłatą. Liczbę dzieci można zwiększyć maksymalnie do 25. 

Istnieje możliwość zorganizowania urodzin dla większej niż 25  liczby dzieci (maksymalnie do 30),  wiąże się to z dodatkową opłatą. Opłatę tę należy uiścić w dniu wpłacania zadatku. Opłata ta jest związana z deklarowaną, a nie faktyczną liczbą dzieci i nie podlega odliczeniu w przypadku, kiedy faktyczna liczba dzieci będzie mniejsza niż 25. Opłata ta nie uwzględnia opłat za każde dziecko powyżej 20 (płatne wg cennika).

Dopłatę do zadatku należy uiścić w dniu przyjęcia urodzinowego, po przybyciu wszystkich Gości.

Dzieci będące Gośćmi urodzinowymi wraz z Jubilatem bawią się w Sali Zabaw korzystając ze wszystkich atrakcji w czasie trwania urodzin.

Poczęstunek przyniesiony przez Rodziców (Opiekunów) można konsumować tylko w salkach urodzinowych. Zabrania się wnoszenia własnej żywności oraz napojów na teren części kawiarnianej Bajka Cafe.

Prowadzimy w części kawiarnianej rezerwację stolików dla Rodziców (Opiekunów) dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym w Bajka Cafe (maksymalnie 3 stoliki), przy czym w części kawiarnianej Rodzice (Opiekunowie) mogą korzystać jedynie z menu Bajka Cafe.

Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia napojów, ciast i przekąsek.

Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w sali urodzinowej.

Obowiązuje zakaz wynoszenia z salki urodzinowej produktów spożywczych oraz napojów.

Zamawiający może dostarczyć na przyjęcie urodzinowe własny tort, jednakże Bajka Cafe nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Bajka Cafe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salach urodzinowych oraz na sali zabaw.

Podczas urodzin, opiekę i odpowiedzialność za Dzieci ponoszą Rodzice (Opiekunowie) Jubilata.

Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania głównego regulaminu Bajka Cafe.