Cennik urodzin

CENNIK URODZIN

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK        350 zł   (do 20 dzieci)

 

 

PIĄTEK - NIEDZIELA                          450 zł   (do 20 dzieci)

 

 

opcja pojedynczych urodzin                200 zł

(gwarancja, że równolegle nie będzie odbywało

się inne przyjęcie urodzinowe)

 

 

opłata za każde następne dziecko        20 zł

(zadeklarowana liczba powyżej 25 dzieci wiąże się

również koniecznością uiszczenia opłaty za opcję

pojedynczych urodzin)